E360 – den nya Smarta elmätaren för framtiden

Utmaningen för ett nätbolag som ska välja smarta mätare är att hitta en lösning som flexibelt kan anpassa sig till förändringar men ändå fungera effektivt. E360 erbjuder en lösning som håller dörrarna öppna för framtidens teknik.

Ökad småskalig förnybar energiproduktion, ellagring, IKT och IoT har förändrat kraven på smarta elmätare. För att lösa dessa och framtida utmaningar utökar Landis+Gyr nu sin portfölj med E360 – en ny Smart elmätare. Den innovativa fjärravläsbara elmätaren representerar ett helt nytt perspektiv på smart mätteknik och har utformats specifikt för behoven hos en mer avancerad elmarknad.

E360 är designad för att kunna anpassas efter olika förutsättningar, vilket garanterar en effektiv implementering oavsett skala och tidtabell. Den kan anpassas efter tekniska förändringar och förändrade myndighetskrav under sin livscykel och har en arkitektur som ger lägre integrationskostnader och un-derlättar framtida uppdateringar.

Intelligent kommunikationskoncept

En av nyckelegenskaperna i E360 är dess kommunikationskoncept som kombinerar kostnadseffektiviteten hos integrerad kommunikationsteknik med flexibiliteten hos modulär teknik. E360 kommer inledningsvis att ha stöd för RF och LTE och senare även PLC. Mätaren har inbyggd RF- eller PLC-teknik och valfria mätare i nätet kan vid behov utrustas med en LTE-modul (Gateway) för kommunikation in till centralsystemet. E360 matchar topografin i nätbolagens olika geografiska förutsättningar: det är möjligt att använda flera olika tekniker i samma nät och samma system, vilket effektiviserar kommunikationen och minskar kostnaderna. Den modulära designen gör det även möjligt att använda eventuella framtida kommunikationsteknologier som man ännu inte känner till. Bolaget behöver inte längre välja och förbinda sig till något enskilt kommunikationsmedium utan kan anpassa lösningen efter framtida krav.

En unik ny egenskap i E360 är gatewaykonceptet som innebär att vilken mätare som helst kan fungera som gateway bara genom att utrustas med en gatewaymodul. Gateway-mätaren samlar och skickar vidare data från andra mätare till systemet. I praktiken innebär detta att man inte längre behöver någon speciell RF-mastermätare eller datakoncentrator installerad i nätstationen för elnätskommunikation. Gatewaykonceptet kommer att minska kostnaderna enormt eftersom man inte längre behöver installera datakoncentratorer eller reservera utrymme för dem. Modulen kan enkelt installeras i vilken mätare som helst ute på fältet, utan att ens stänga av mätaren eller anlita en elektriker, vilket gör det enkelt att ändra mätarnas roll i nätet vid behov.

Den rättvisa mätaren

E360 är inte bara nästa utvecklingsfas för smarta elmätare, utan är dessutom designad med hållbarhet som en inbyggd egenskap. Elmätaren är utvecklad enligt Fair Metering-principerna som definierades i samband med ett AMI-projekt i Nederländerna. Principerna i Fair Meter-initiativet gäller både processer och produkter. Till kraven hör bland annat hänsyn till energiförbrukning, utsläpp, materialinköp, transparent produktion och arbetsförhållanden, säkerhet i fråga om resurser och råmaterial samt att undvika konfliktmineraler.

För mer information:

Gunnar Hedbris, Business Development Director, Landis+Gyr AB tel. +46 70 590 6857 gunnar.hedbris@landisgyr.com

Landis+Gyr AB

Landis+Gyr är din expert av smarta energihanteringslösningar. Vår ledande fjärravläsningsteknik tillsammans med våra innovativa lösningar för smartare elnät ger energibolag och slutkunder möjligheter att förbättra energieffektivitet, sänka energikostnader och bidra till en hållbar användning av resurser. Vi erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att hantera industrins komplexa utmaningar och som anpassar sig till framtidens krav.