För att möta branschens kommande krav och utmaningar testar Vallebygdens Energi andra generationens smarta elmätarsystem från Landis+Gyr

Vallebygdens Energi installerade den första generationens smarta elmätare redan 2004 – 2005. För att driva nätet på effektivast sätt såg man redan då att det var viktigt med ett system med som klarade bland annat timmätning och hade möjlighet till brytarstyrning. Man satte även mätning i utvalda nätstationer vilket gjorde det möjligt att i dessa exempelvis utföra balansmätningar för att jämföra inmatad energi mot uttagen. Nu då de installerade mätarna börjar närma sig sin tekniska livslängd och det kommer nya myndighetskrav på nätbolagen rörande både mätning och mätarfunktionalitet har valet fallit på att testa Landis+Gyrs Gridstream-lösning.

Gridstream är Landis+Gyrs koncept för smart mätning och är utformat för att förenkla hur nätbolaget samlar in och hanterar mätdata. Konceptet innehåller smarta mätare, mångsidiga kommunikationsmöjligheter, avancerad programvara och en databas med bland annat valideringsfunktioner samt avbrott och larmhantering. Förutom detta hanterar även Gridstream multienergimätning och Vallebygdens Energi planerar att via mätarnas trådlösa M-Bus gränssnitt testa att läsa hem vattenmätare i området.

Testprojektet startades i början på 2018 och bygger på en så kallad SaaS-lösning (Software as a Service), där centralsystemet AIM finns installerat i en molnlösning med högsta säkerhetsklassning, backuper och driftövervakning. Vallebygdens Energis personal opererar systemet själva och kommer åt mjukvaran via klientstationer. Basen för kommunikationslösningen kommer att vara Landis+Gyrs trefas elmätare E450 med den moderna PLC G3-500 elnätskommunikationen Infrastrukturen baseras på IDIS-standarden vilket ger möjlighet till interoperabilitet med andra mätarfabrikat som också följer den standarden. Multipunkter för insamling av mätdatat kommer vara koncentratorer installerade i nät-stationerna. Koncentratorerna kommunicerar via Ethernet på Vallebygdens egen optiska fiber, vilket ger en minimal kostnad för datatrafiken. I dessa nätstationer installeras även E650 elmätare som kommer, förutom balansmätning med mera, även göra det möjligt att hålla koll på och övervaka kvali-teten på den utmatade elenergin.

”Vi siktade på att testa en modern och kostnadseffektiv lösning både installations- och kommunikationsmässigt. Sedan har vi nya kommande krav på oss som nätägare och ville ha en leverantör som vi kände att vi kunde utvecklas tillsammans med. Därför föll valet på Landis+Gyr”, säger Thomas Karlsson, VD på Vallebygdens Energi.

För mer information, kontakta:

Robert Lidgren, Sales Manager, Landis+Gyr AB
robert.lidgren@landisgyr.com
Tel. +46 70 339 2500

 

Om Vallebygdens Energi
Vallebygdens Energi drivs i föreningsform och ägs av de cirka 1300 medlemmarna. Föreningen driver i sin tur aktiebolagen Vallebygdens Elhandel AB och Vallebygdens Elektriska AB. Vallebygdens Energi har 2623 elnätskunder och svarar för underhåll och förnyelse av el- och fibernätet i området. Föreningen har ett elnät som sträcker sig till större delen runt Hornborgasjön. Norrut från Flämslätt till söder i Bjurum, med ett omfång av 180 km högspänningsnät och 360 km lågspänningsnät.

Om Landis+Gyr
Landis+Gyr är en ledande global leverantör av integrerade energihanteringslösningar för energisektorn. Företaget har en av världens mest omfattande produkt- och serviceportföljer för att möta branschens komplicerade utmaningar och levererar kompletta lösningar för smarta nät. Lösningarna innehåller bland annat smarta mätare, tjänster, sensorer och automation för distributionsnät, laststyrning, analyser och energilagring. Landis+Gyr har verksamhet i drygt 30 länder på fem kontinenter och har en omsättning på cirka 1,7 miljarder USD, samt cirka 6 000 medarbetare som arbetar för bättre energihantering världen över. Läs mer på www.landisgyr.se.