Adress: Sweden ÄndraStäng

Landis+Gyr och Caruna tecknar betydande fjärravläsningsavtal

Finlands största elnätsföretag Caruna överlåter fjärravläsningen av 650 000 mätpunkter till Landis+Gyr från och med hösten 2018. Serviceavtalet gäller i minst sex år och stärker Landis+Gyrs position som teknikoberoende serviceleverantör till energiföretag.

Landis+Gyr tar över ansvaret för driften av Carunas fjärravläsningssystem när Carunas nuvarande serviceavtal löper ut i augusti 2018. Det nya avtalet tecknades 2017-06-16 efter en offentlig upphandlingsprocess. Avtalet omfattar minst sex år med en option på ytterligare tre år.

Tjänsten innebär att Landis+Gyr utför timvis mätning av elförbrukningen och elkvaliteten samt rapporterar eventuella larm. Till Landis+Gyrs uppgifter hör även fjärrstyrning och aktivering av fältarbete vid behov.

Caruna är en föregångare inom smart elmätning i Finland. Merparten av företagets konsumentkunder övergick till fjärravläsning år 2014. Fjärravläsningen gör det möjligt för kunderna att följa sin elförbrukning i realtid.

”Vi vill erbjuda våra kunder bästa möjliga service och tillgodose framtidens behov. Med tillförlitlig fjärravläsning kan kunderna följa och påverka sin egen elförbrukning. Landis+Gyr är en stark aktör inom energibranschen som specialiserar sig på teknik och lösningar för smart elmätning. Vi har höga förväntningar på samarbetet och partnerskapet”, säger Katariina Kalavainen, direktör för kundrelationer på Caruna.

Smarta mätare ger elföretagen tillgång till högklassig realtidsinformation om elförbrukningen och elkvaliteten. Landis+Gyrs tjänst innebär att förbrukningsdata samlas in från mätarna och behandlas för att kunna användas i nätbolagets affärsprocesser. Som serviceleverantör tar Landis+Gyr även hand om underhåll av mätare och system. Fjärravläsning är en kärnverksamhet för Landis+Gyr och företaget kan därför flexibelt anpassa sina tjänster till förändringar i verksamhetsmiljön och framtida funktionskrav.

”Avtalet stärker vår ställning som serviceleverantör och är ett bevis på vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga fjärravläsningstjänster även för andra tillverkares produkter. Avtalet har dessutom stor betydelse för våra planer att utöka vår serviceverksamhet i Europa”, säger Ari Tolonen, vd för Landis+Gyr i Nordeuropa.

Caruna Ab
Caruna är det största elnätsföretaget i Finland och ansvarar för elöverföringen till 664 000 hushålls- och företagskunder i södra, sydvästra och västra Finland, Joensuu, Koillismaa, Lappland och Satakunta. Caruna har ungefär 270 medarbetare och sysselsätter direkt cirka 2 000 personer runt om i Finland. Caruna satsar kraftigt på uppbyggnad av ett vädersäkert nät och investerar årligen cirka 200 miljoner euro i utveckling av elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella investeringsbolagen First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %), som investerar i infrastruktur. Läs mer: www.caruna.fi

Landis+Gyr Oy
Landis+Gyr erbjuder integrerade energihanteringslösningar och är en global marknadsledare inom sin bransch. Företaget levererar energimätare, smarta mätsystem och mättjänster till energiföretag. Utbudet inkluderar även Toshibas elnätsprodukter. Vi bidrar aktivt till utvecklingen av smarta nät och erbjuder teknik för övervakning, hantering och styrning av eldistributionsnät. Landis+Gyr är ett självständigt dotterbolag till Toshiba och har verksamhet i över 30 länder. Företaget har cirka 6 000 anställda.