Landis+Gyr partners with GeoPal Solutions to offer utilities a complete AMI Field Operations Management solution

Zug, Schweiz, september 18, 2019: Landis+Gyr (LAND.SW) stärker sina supporttjänster för fältarbete med smarta elmätare genom att integrera utrullnings- och driftfunktionerna i den omfattande AMI-infrastrukturen (Advanced Metering Infrastructure) med en mobilapp och digital plattform för Android som tillhandahålls av GeoPal Solutions.

Den nylanserade lösningen Field Operations Manager som är tillgänglig från Landis+Gyr i hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) har utvecklats för att erbjuda nätbolagen övergripande verktyg för ledning av  fältpersonal med uppgiften att  installera smarta mätare under utrullningar eller under hanteringen av deras AMI-infrastruktur. Den förbättrar effektiviteten och resultaten på fältet genom att digitalt koppla samman fältarbetare med de utrullningsansvariga på nätbolaget och möjliggör delning av verktyg för planering, schemaläggning och övervakning av uppgifter.

”Vi gläder oss över samarbetet med GeoPal Solutions för att stärka Field Operations Managers tjänster för utrullning och underhåll av smarta mätare,” Christian Giroux, Solutions Product Manager på Landis+Gyr. ”Nätbolagen efterfrågar allt mer ekonomiska och effektiva metoder för utrullning och hantering av smart mätarinfrastruktur. Den här lösningen tillgodoser det behovet genom att kombinera vår kunskap inom fältarbete med GeoPals beprövade webbaserade plattform och mjukvara för fältarbete.”

Användning av Field Operations Manager ersätter all pappersdokumentation vid ledning av fältarbete vilket leder till förbättrad kvalitet på fälttjänsterna  genom att förhindra mänskliga misstag.  Det ger också heltäckande säkerhet vid utrullningar och interagerar med nätbolagets CIS- eller ERP-system för att bearbeta arbetsorder och returnera resultat av slutförda uppgifter. Lösningen pilottestas redan nu tillsammans med Landis+Gyrs kunder i Norden.

”GeoPal Solutions fokuserar på att erbjuda lösningar på komplicerade och dynamiska problem på fältet när traditionella metoder saknar den nödvändiga flexibiliteten och en skräddarsydd lösning skulle vara för dyr eller tidskrävande,” sade Paul Coyle, Commercial Director på GeoPal Solutions. ”Användningen av vår mjukvara tillsammans med smarta elmätare i Landis+Gyrs lösning Field Operations Manager är en idealisk tillämpning av vår teknologi och vi ser det som ett första steg i ett samarbete som kan medföra ännu större fördelar för nätbolagen i framtiden.”

Om Landis+Gyr

Landis+Gyr är en ledande global leverantör av integrerade energihanteringslösningar för energisektorn. Vi erbjuder en av de bredaste portföljerna och levererar innovativa och flexibla lösningar som hjälper energisektorn att lösa sina komplexa utmaningar inom smart mätning, elnätsintelligens och smart infrastruktur. Med en försäljning på 1,8 miljarder amerikanska dollar och cirka 5 600 anställda i över 30 länder på fem kontinenter har Landis+Gyr som  enda mål att hjälpa världen att hantera energi bättre. Mer information finns på www.landisgyr.eu.

Om GeoPal Solutions

GeoPal Solutions hjälper sina kunder att uppnå operativ effektivitet genom att tillämpa vår kunskap via en mobillösning för insamling och analys av data. GeoPal levererar en totallösning för ledning av fältarbete (Field Operations Management, FOM) som anlägger ett holistiskt perspektiv och täcker in hela omvälvningen av fältarbetets digitala affärsmiljö. Företagets klientel omfattar några av de största bolagen inom industritjänster, elnätstjänster, stadsförvaltning, miljöledning och fastighetsförvaltning i världen. Mer information finns på www.geopal.com

Kontakta Landis+Gyr:

Johannes Hackstette
Communications & PR Manager EMEA, Landis+Gyr
Johannes.Hackstette@landisgyr.com
+49 911 723 8707

Kontakta GeoPal Solutions:

Gary Dempsey
Marketing Manager, GeoPal Solutions
Gary.Dempsey@GeoPal.com
+353 86 027 6965