Landis+Gyr stärker sitt serviceutbud för smart mätning

När nästa generations smart mätningsteknologi ska tas i bruk behöver nätbolagen effektiva och tillförlitliga driftmodeller. På Elfack kommer Landis+Gyr att presenterar sitt expanderade serviceutbud som stöder nätbolagen för att utnyttja och hantera den nya teknologin optimalt.

Landis+Gyr fjärravläser idag över 20 miljoner mätpunkter och företaget har varit känt som en tillförlitlig servicepartner i Norden i mer än 15 år. Landis+Gyr utvecklar kontinuerligt sitt serviceutbud för att ge kunderna nya effektiva sätt att utnyttja informationen som produceras av smarta elmätare. Företagets kompletta tjänster för fjärravläsning finns tillgängliga för mätsystem av alla storlekar oavsett teknikleve-rantör. Smart mätningstjänster är Landis+Gyrs kärnverksamhet och sitt utbud inom smart mätning byg-ger på gedigen expertis inom energimätning, kommunikationsteknologier och integrerade fjärravläs-ningssystem. Företagets erfarenhet av installationsprojekt som turnkey-leveranser, driftsättning av system och avläsningstjänster innebär att vi har förståelse för olika typer av kundbehov.

Omfattande serviceutbud från stödtjänster till SaaS och komplett Metering as a Service

Landis+Gyrs serviceerbjudande inkluderar allt från stödtjänster som hjälper nätbolag med driften av deras eget mätsystem till leverans av Software as a Service (SaaS) eller en komplett Metering as a Service (MaaS), där Landis+Gyr kan ta hand om hela processen med smarta mätare och levererar data, information i fastställda integrationsgränssnitt enligt överenskomna SLA nivåer.

Både SaaS och MaaS ger nätbolag tillgång till högkvalitativa tjänster och all data och information i an-vändbart format direkt integrerat till övriga verksamhetssystem på ett effektivt och säkert sätt. Driften av mätsystemet är mer förutsägbart genom mer överskådliga kostnader och minimerade risker. I de här två servicemodellerna fokuserar Landis+Gyr på enbart smarta mätare och alla därtillhörande processer och system. Det ligger därför i företagets intresse att aktivt anpassa och utveckla tekniken och tjänsterna enligt förändringar i driftmiljön.

Managed Services erbjuder nätbolagen många fördelar, till exempel fasta kostnader med garanterad servicenivå, lägre teknik- och integrationsrelaterade risker, kunniga experter som får kontinuerlig vidareutbildning och har ersättare vid behov och möjlighet att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet.

För mer information:

Gunnar Hedbris, Business Development Director, Landis+Gyr AB tel. +46 70 590 6857 gunnar.hedbris@landisgyr.com

Landis+Gyr AB

Landis+Gyr är din expert av smarta energihanteringslösningar. Vår ledande fjärravläsningsteknik tillsammans med våra innovativa lösningar för smartare elnät ger energibolag och slutkunder möjligheter att förbättra energieffektivitet, sänka energikostnader och bidra till en hållbar användning av resurser. Vi erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att hantera industrins komplexa utmaningar och som anpassar sig till framtidens krav.