Landis+Gyr stärker verksamheten inom Managed Services

Den globala ledaren på energihantering insourcar avläsningen av 750 000 mätpunkter i Finland.

Zug/Schweiz, Jyväskylä/Finland – 15 januari 2019 Landis+Gyr kommer att ta över driften av 750 000 mätpunkter i Finland som idag hanteras av en samarbetspartner, från och med den första April 2019. Beslutet är ett resultat av Landis+Gyrs strategiska fokus på vidareutveckling av servicemarknaden och företagets Managed Services i EMEA-området.

Landis+Gyr utlokaliserade driften av mätaravläsningstjänster i Finland till Ericsson år 2014. Som en följd av Landis+Gyrs tillväxtstrategi för Managed Services i EMEA området kommer verksamheten innefattande dagliga mätaravläsningar och fältrelaterade tjänster föras tillbaka till Landis+Gyr. Samtidigt kommer ett erfaret team av experter på AMI-tjänster att stärka Landis+Gyrs serviceorganisation. Detta garanterar att alla Managed Services-kunder i Finland även fortsättningsvis får professionell service av högsta kvalitet av samma expertteam som de arbetat med i flera år.

Överföringen inkluderar timvis mätning av elförbrukning och elkvalitet från över 750 000 el-, gas- och värmemätare i bostäder och industrianläggningar som tillhör omkring 30 nätbolag. Tjänsternas innehåll förblir som tidigare: timvärden valideras med Landis+Gyrs serviceplattform och levereras till nätbolagens system varje dag. Serviceavtalet inkluderar även hantering av mätarinfrastruktur och datakommunikation samt aktivering av fältarbeten. Den integrerade plattformen möjliggör ett stort antal olika funktioner bland annat mätningar vid behov, spänningssättning och frånkoppling samt statusförfrågningar till elmätare från kundernas interna system.

”Vi på Landis+Gyr vill tillgodose den globalt ökande efterfrågan på Managed Services genom att kontinuerligt stärka vår egen serviceverksamhet. Att integrera mätaravläsningen som hanterades av Ericsson var därför ett logiskt steg framåt i att stärka vår närvaro inom Managed Services. Vi vill varmt välkomna det nya expertteamet till företaget. De kommer att stärka vår unika expertis inom AMI-tjänster”, säger Ralph Griewing, SVP, Head of Energy Solutions på Landis+Gyr EMEA.

I september 2018 offentliggjorde Landis+Gyr regionens största avtal om Managed Services någonsin i form av en komplett Metering as a Service-lösning till Caruna Oy, Finlands största elnätsbolag. Landis+Gyr erbjuder AMI-tjänster i hela Norden, har stark närvaro inom tjänster för smarta elnät i Nordamerika och servicekontrakt för över 15 miljoner mätpunkter världen över.

Om Landis+Gyr

Landis+Gyr är en ledande global leverantör av integrerade energihanteringslösningar för energisektorn. Företaget har en av världens mest omfattande produkt- och serviceportföljer för att möta branschens komplicerade utmaningar och levererar kompletta lösningar för smarta nät, inklusive smarta mätare, sensorer och automation för distributionsnät, laststyrning, analyser och energilagring. Landis+Gyr har verksamhet i drygt 30 länder på fem kontinenter. Företaget har en omsättning på cirka 1,7 miljarder USD och ungefär 6 000 medarbetare som arbetar för bättre energihantering världen över. Läs mer på www.landisgyr.eu

För mer information

Kati Pesola | Landis+Gyr
Marketing Manager
kati.pesola@landisgyr.com