Adress: Sweden ÄndraStäng

Pathway 03 – Keeping the Balance: From Demand Response to Energy Efficiency

Nya utmaningar framkommer i och med decentraliserad energiproduktion och införandet av nya former av energiproduktion. För att kunna lösa dessa utmaningar krävs mångsidiga metoder och lösningar. För att nå en balans mellan förbrukning och efterfråga samt öka energieffektivitet söker elnätsföretagen sig till olika lösningar som laststyrningens möjligheter. Läs mer på engelska.

Download now