Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

I Landis+Gyrs avancerade mätarinfrastruktur (AMI) skickas slutpunktsdata tillbaka till elverket i realtid. Vår AMI-programvara hanterar och bearbetar informationen och lägger grunden för lösningar som gör elnätet smartare.

Kom igång

Multi-Commodity AMI

Mångsidig AMI

Förbättring av ett energiföretags verksamhet och tjänster börjar med digital avkänning och dubbelriktad kommunikation levererad av Landis+Gyrs smarta mätarteknik. Smarta mätare levererar avancerade realtidsdata och mätvärden som gör det möjligt för företagen att förbättra sin service, minska driftkostnaderna och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs mer

Analytics

Analys

Öka tillförlitligheten och minska driftkostnaderna, med Landis+Gyrs Advanced Grid Analytics-platform. Med data från den avancerade mätarinfrastrukturen och givare som du redan äger, fungerar vår programsvit sömlöst med ditt befintliga system. Vårt program genererar en extremt tydlig modell av ditt distributionsnät, vilket ger oöverträffade möjligheter till planering och realtidsoptimering.

Läs mer

save

Fjärravläsningstjänster

Landis+Gyr har en bred portfölj av tjänster som hjälper er att minska driftkostnaderna, leverera resultat snabbt och effektivisera utförandet. Vårt supportteam står till er tjänst när ni behöver hjälp med fjärravläsningssystemet, allt från molntjänster, underhåll av smarta nät, teknisk support, systemintegration, personalutbildning med mera.

Läs mer

Kontakta Landis+Gyr

Kontakta oss för att få mer information om hur Landis+Gyrs teknik erbjuder stöd som får er verksamhet att fungera effektivare.

Kontakta oss