Adress: Sweden ÄndraStäng

Integritetspolicy

Genom att du använda denna webbplats samtycker du till insamling och användning av uppgifter så som det framställs i denna integritetspolicy.

Din integritet är viktig för Landis+Gyr AG, såväl som för Landis+Gyr AG:s dotterbolag och filialer (“Landis+Gyr”). Vår integritetspolicy beskriver de typer av uppgifter vi kan samla in från dig medan du besöker vår webbplats och hur de används. Vår integritetspolicy omfattar Landis+Gyrs cookiepolicy och kan komma att ändras när som helst utan särskilt meddelande. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida då och då för att se eventuella uppdateringar. Villkoren i denna integritetspolicy gäller utan att påverka villkoren i några avtal du kan ingå med oss och som har företräde framför villkoren i denna integritetspolicy.

1. Personuppgifter

Användningen av termen “personuppgifter” i denna integritetspolicy avser uppgifter som namn, födelsedatum, e-postadress, fysisk adress eller telefonnummer som kan användas för att identifiera dig. Vi kommer i allmänhet endast att behandla dina personuppgifter så som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss dock rätten att utföra ytterligare behandling i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt lagen eller till stöd för någon rättslig eller brottsundersökning.
De följande avsnitten förklarar hur och när vi samlar in personuppgifter från dig.

2. Användning av personuppgifter

De flesta av våra tjänster kräver ingen typ av registrering, vilket innebär att du kan besöka vår webbplats utan att berätta vem du är. Några tjänster kan dock kräva att du tillhandahåller personuppgifter. Om du väljer att inte lämna ut personuppgifter som vi ber om i dessa situationer kan det eventuellt inte vara möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av webbplatsen och för oss att besvara din fråga.

Vi kan samla in och använda personuppgifter för att förse dig med produkter eller tjänster, för att fakturera dig för produkter och tjänster som du beställer, för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av eller för att kommunicera med dig för andra ändamål som är uppenbara med tanke på omständigheterna eller som vi informerar dig om när vi samlar in personuppgifter från dig.

3. Inget avslöjande av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje parter utöver det som medges i denna integritetspolicy. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till Landis+Gyr närstående företag runt om i världen som samtycker till att behandla dem i enlighet med denna integritetspolicy. Personuppgifter kan också överföras till tredje parter som agerar för oss eller på uppdrag av oss, för vidare behandling i enlighet med de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Uppgifterna kan också behandlas på lagligt sätt för exempelvis tjänsteleverans, utvärdering av webbplatsens användbarhet, marknadsföring, datahantering eller teknisk support. Dessa tredje parter har avtalat med oss att endast använda personuppgifter för det överenskomna ändamålet, att inte sälja dina personuppgifter till tredje parter och att inte lämna ut dem tredje parter på annat än så som kan krävas av tillämplig lag, så som vi tillåter eller så som framställs i denna integritetspolicy.

Personuppgifter som samlas in från dig kan även överföras till en tredje part i händelse att verksamheten bakom denna webbplats eller en del av den och dess anslutna kunduppgifter säljs, tilldelas eller överlåts, varvid vi skulle kräva att köparen, rättsinnehavaren eller mottagaren behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Personuppgifter kan dessutom lämnas ut till en tredje part om vi måste göra det på grund av en tillämplig lag, ett domstolsbeslut eller en myndighets förordning eller om sådan utlämning på annat sätt är nödvändigt till stöd för någon brotts- eller rättslig undersökning eller något förfarande i hemlandet eller utlandet.

4. Rätt till åtkomst, rättelse och radering

När vi behandlar personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella med avseende på de ändamål uppgifterna samlades in för. Du har möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om sådan behandling inte rimligtvis krävs för ett berättigat verksamhetsintresse så som det beskrivs i denna policy eller för vår efterlevnad av lagen. I händelse av elektronisk direktreklam kommer vi att ge dig ett sätt att avstå från ytterligare reklammaterial eller en metod för att välja att ta emot sådant material, om en sådan metod krävs av gällande lag. Om du vill kontakta oss avseende vår användning av dina personuppgifter eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skriva till oss på Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1,6301 Zug, Schweiz eller via e-post till Data.Privacy@landisgyr.com.

Förfrågningar om att ta bort personuppgifter kommer att vara föremål för alla tillämpliga rättsliga och etiska förpliktelser avseende rapportering eller arkivering eller lagring av dokument som vi åläggs.

5. Säkerhet och sekretess

Inom Landis+Gyr kommer dina personuppgifter att överföras och lagras i en skyddad miljö. I syfte att säkerställa säkerheten och sekretessen för personuppgifter som vi samlar in online använder vi datanätverk som bland annat skyddas med brandväggar och lösenord enligt branschens standarder. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi åtgärder som rimligtvis har utformats för att skydda sådana uppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, förändring eller förstörelse.

6. Dataöverföringar

Landis+Gyr är en global koncern som har databaser i olika länder. Vissa av dem drivs av våra lokala dotterbolag medan andra drivs av tredje parter på uppdrag av lokala Landis+Gyr-företag. Vi kan överföra dina uppgifter till en av koncernens databaser utanför det land där du är bosatt, eventuellt även länder som kanske inte kräver en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter jämfört med det skydd som tillhandahålls i ditt land.

Landis+Gyr har dock infört rättsliga skyddsmekanismer för att säkerställa effektiva dataskyddsnivåer, i synnerhet i förhållande till överföringar av personuppgifter utanför EES och Schweiz.

7. Cookie-policy

Precis som de flesta företag använder Landis+Gyr cookies och liknande teknik (“cookies”) på våra webbplatser för att underlätta och förbättra din onlineupplevelse. En “cookie” är en liten mängd information som skickas till din webbläsare och lagras i din enhet. Cookies skickas tillbaka till vår webbplats för att ge oss möjlighet att känna igen din enhet.

Vi kan samla in och behandla information om ditt besök på webbplatsen, t.ex. de sidor du går till, vilken webbplats du kom från och vissa av de sökningar du utför. Vi använder sådana uppgifter för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens innehåll och för att sammanställa statistik om vem som använder vår webbplats så att vi kan utföra intern marknadsforskning. När vi gör detta kan vi installera cookies som samlar in användarens domännamn, internetleverantör, operativsystem och åtkomstdatum och -tid.

Du kan ställa in din webbläsare för att meddela dig när du tar emot en cookie, vilket ger dig möjlighet att bestämma om du vill acceptera den eller ej. Om du inte accepterar den kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner i din webbläsare.

Så länge du inte avaktiverar cookies på vår webbplats innebär din användning av vår webbplats att du samtycker till vår användning av sådana cookies.

8. Personuppgifter från minderåriga

Denna webbplats är inte riktad mot minderåriga under 16 års ålder och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga under 16 års ålder för användning på webbplatser som Landis+Gyr har kontroll över. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har fått personuppgifter från en besökare som är yngre än 16 år kommer vi att radera uppgifterna från våra arkiv.

9. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast för denna webbplats och inte för webbplatser som tillhör tredje parter. Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara intressanta för våra besökare. Vi gör det i tron att sådana webbplats håller högsta möjliga standard. Men på grund av internets beskaffenhet kan vi inte garantera integritetsstandarderna på webbplatser som vi länkar till eller ansvara för innehåll på andra webbplatser än denna. Denna integritetspolicy är därför inte avsedd att vara tillämplig för någon länkad webbplats som inte tillhör Landis+Gyr.

10. Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål avseende denna integritetspolicy eller om du vill lämna rekommendationer eller kommentarer om förbättringar av denna integritetspolicy kan du kontakta oss på Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham, Schweiz eller via e-post till Data.Privacy@landisgyr.com.