Adress: Sweden ÄndraStäng

Utbildning

Kunskap har en början men inget slut

Utbildning av anställda är en viktig aktivitet inom alla organisationer och ger anställda de nyckelkunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Eftersom affärsvärlden hela tiden förändras kommer organisationer att behöva utbilda sina anställda kontinuerligt under hela karriären för att ligga steget före konkurrenterna.

Landis+Gyr erbjuder många olika utbildningsmöjligheter inom hela vårt produktsortiment. Vårt team av engagerade utbildare stöder kunderna i utbildningen av de anställda genom att erbjuda standardutbildningsmoduler eller anpassade utbildningstillfällen som är skapade efter kundernas specifika behov.

Standardutbildningsmoduler

Standardutbildningsmoduler erbjuds till alla kunder på tre olika nivåer: Grundläggande, Avancerad och Expert.

  • De grundläggande modulerna ger en allmän översikt över våra produkter och lösningar.
  • De avancerade modulerna tränger djupare in i specifika ämnen så att anställda kan arbeta med och ge support för produkter och lösningar i deras standardmiljö.
  • Våra expertmoduler är uppbyggda som praktiska seminarier för att studera specifika ämnen i (nästan) verkliga situationer. Nivån Avancerad krävs för att delta i expertmodulerna.

Anpassade utbildningstillfällen

Anpassade utbildningstillfällen kan ordnas för att passa specifika utbildningsbehov hos våra kunder på ett bra sätt. Utbildningsprogrammet skapas baserat på specifika behov och tillägnas individuella kunder.