Adress: Sweden ÄndraStäng

HÖJER RIBBAN FÖR FÖRETAGSANSVAR

Tre grundpelare för hållbar utveckling

Landis+Gyr har ett starkt engagemang för hållbar utveckling och för att vara en ansvarsfull företagsmedborgare. Utgångspunkten för vårt engagemang är de tre grundpelarna: miljövänlig teknik, miljövänliga processer och miljövänliga produkter. Vår smarta mätarteknik kan ligga till grund för ett intelligent och ansvarsfullt nyttjande av naturresurserna och integrering av alternativa energikällor. Vi strävar fortlöpande efter att optimera vår försörjningskedja och att skapa innovativa produkter som bidrar till hållbar utveckling.

Föregår med gott exempel

Vårt mål är att hjälpa företag och konsumenter att minska sitt koldioxidavtryck genom effektivare energihantering. Vi föregår med gott exempel genom att kombinera våra produktionsprocesser med återvinningsprogram samt genom att undvika användning av skadliga kemikalier och minimera avfallsmängderna. Vi följer också ISO-standardens miljökrav.


Uppförandekod

Landis+Gyrs uppförandekod, som beskriver våra affärsprinciper och rutiner, baseras på de striktaste etiska standarderna. Var och en av våra 6 000 anställda jobbar för att upprätthålla dessa standarder. Anställda som har frågor eller funderingar kring uppförandekoden, uppmuntras att ta upp det med sin chef eller företagets compliance officer. Uppförandekoden är inte att betrakta som anställningsavtal eller ett löfte om fortsatt anställning, utan är en beskrivning av förväntade beteenden hos enskilda personer och företaget som helhet.

Ladda ner vår uppförandekod

Koldioxidavtryck

Som ett sätt att själva leva upp till vår vision om bättre energihantering har vi sedan 2007 anlitat ett oberoende företag för att mäta vårt koldioxidavtryck. Detaljerade data om växthusgasutsläpp samlas in och utvärderas regelbundet, i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter. Totalt har vi minskat våra utsläpp med 40 procent.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Landis+Gyrs kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy säkerställer att våra förstklassiga produkter och tjänster fungerar i samverkan med miljön för att förbättra hur konsumenterna förbrukar energi. Det innebär också att alla våra arbetsplatser är i strikt överensstämmelse med alla gällande hälso- och säkerhetsregler.

Tycker du också att ökad hållbarhet med hjälp av bättre energihantering är ett bra mål?

Sök någon av våra lediga tjänster och bli en del av vårt team.

Visa lediga tjänster