Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Energiföretag som vill vara konkurrenskraftiga och uppfylla konsumenternas förväntningar måste erbjuda preciserad fakturering, skydda sina intäkter och säkerställa effektiv drift.

Landis+Gyrs produkter erbjuder realtidskommunikation och kontroll över avancerade el-, värme- och gasmätare som är perfekta byggstenar i AMI-infrastrukturer och smarta elnät. De smarta mätarna tillhandahåller tillsammans med övervakningsenheter och analyssystem debiterings- och driftdata som förbättrar din verksamhet och underlättar planering.