Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Slutkonsumenterna har blivit allt mera intresserade av att kunna hantera sin egen energiförbrukning. De nya trådlösa enheterna erbjuder nya möjligheter för både konsumenten och energiföretagen.

Vår fjärravläsningsteknologi erbjuder möjligheten att kunna använda olika applikationer och enheter som en del av konsumentens energihantering. Landis+Gyrs Consumer Information Interface (CII) – ett gränssnitt för konsumentinformation – gör det möjligt att dela mätardata lokalt med slutanvändarna i realtid utan någon fördröjning. I CII kombineras smart mätning med hemautomation, vilket ger ett nytt verktyg för att förbättra energihanteringen.

Publikationer

Pathway 03 – Keeping the Balance: From Demand Response to Energy Efficiency

Nya utmaningar framkommer i och med decentraliserad energiproduktion och införandet av nya former av energiproduktion. För att kunna lösa dessa utmaningar krävs mångsidiga metoder och lösningar. För att nå en balans mellan förbrukning och efterfråga samt öka energieffektivitet söker elnätsföretagen…

Läs

Kontakta Landis+Gyr

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close