Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Förbättra elnätets funktion och hantera källor för förnybar energi. Landis+Gyr erbjuder de senaste innovationerna inom energilagring. Genom att lagra oförbrukad energi och nyttja den vid behovstoppar kan du hantera energiflödet, förhindra elavbrott och förbättra nätets stabilitet. Ni kan också omvandla förnybara energikällor, exempelvis vind- och solkraft, till stabila producenter för ert elnät. Våra lagringssystem reglerar både spänning och frekvens för förnybara energikällor, vilket minskar belastningen på nätet och ökar befintliga tillgångars livslängd.