Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

När kunderna förbrukar mer energi än vad ni producerar, kan det leda till elavbrott, spänningsvariationer och instabilitet i elnätet. Med Landis+Gyrs laststyrningslösningar kan ni justera tillgången mot efterfrågan, så att ni sparar både tid och pengar.

Kom igång

Load Management

Laststyrning

För effektiv laststyrning krävs möjlighet att nyttja elnätets fulla potential. Landis+Gyrs innovativa verktyg kan hjälpa dig att spara pengar genom att minska den energi som krävs för att möta efterfrågan och förhindra att förnybara energikällor och föråldrade eller överbelastade tillgångar orsakar problem.

Läs mer

Consumer Engagement

Konsumentengagemang

Konsumenterna vill ha frihet och flexibilitet och ni vill ha varaktiga relationer med era kunder. Landis+Gyrs produkter för konsumentengagemang fyller båda behoven. Erbjud era kunder online-alternativ för betalning och budgetplanering, mer frihet att hantera den egna energiförbrukningen och möjlighet att nyttja hållbara energiresurser.

Läs mer

Energy Storage

Energilagring

Lagrad energi är elnätets mest mångsidiga tillgång. Ett energilagringssystem kan minska kostnaderna vid hög belastning, minska behovet av systemuppgraderingar, klara förnybar energi utan problem och ge förbättrad elkvalitet. Vi hjälper er att maximera värdet på er energilagringsinvestering.

Läs mer

Kontakta Landis+Gyr

Kontakta oss för att få mer information om hur Landis+Gyr kan hjälpa er att klara ert företags utmaningar inom behovsstyrning. Vi har ett omfattande sortiment av produkter och lösningar som hjälper er att optimera era IoT-lösningar och konsumenterna att hantera sin personliga energiförbrukning.

Kontakta oss