Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Automatisera hanteringen av era tillgångar genom att ansluta ert elnät till Landis+Gyrs nätverk och givare. Givarna skickar realtidsdata om till exempel spänningsvariationer till kontrollstationen så att ni kan reagera på behovsförändringar snabbt och effektivt.

Med vår lösning för automatiserad distribution slipper du skicka ut en tekniker för att utföra justeringar i elnätet. Därmed minskar driftkostnaderna samtidigt som era kunder erbjuds högre tillförlitlighet.