Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Landis+Gyrs laststyrningsteknik hjälper dig att hantera elnätet dynamiskt. Implementera våra strategier för direkt laststyrning och nyttja möjligheten att fjärrstyra konsumenternas HVAC-system, värmepumpar, varmvattenberedare och andra storförbrukare, för att fördela belastningen och förhindra strömavbrott och dyra inköp av extra energi.

Landis+Gyrs teknik använder dubbelriktad kommunikation, vilket gör det möjligt att automatisera många av era elnätsprocesser. Tekniken kan till och med bestämma i vilken ordning enheterna ska stängas av och startas igen utifrån prioritetsordning. Alternativt kan ni ge era konsumenter möjlighet att administrera sin egen energiförbrukning med hjälp av en smart termostat.