Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Landis+Gyrs laststyrningsteknik hjälper dig att hantera elnätet dynamiskt. Implementera våra strategier för direkt laststyrning och nyttja möjligheten att fjärrstyra konsumenternas HVAC-system, värmepumpar, varmvattenberedare och andra storförbrukare, för att fördela belastningen och förhindra strömavbrott och dyra inköp av extra energi.

Landis+Gyrs teknik använder dubbelriktad kommunikation, vilket gör det möjligt att automatisera många av era elnätsprocesser. Tekniken kan till och med bestämma i vilken ordning enheterna ska stängas av och startas igen utifrån prioritetsordning. Alternativt kan ni ge era konsumenter möjlighet att administrera sin egen energiförbrukning med hjälp av en smart termostat.

Kontakta Landis+Gyr

Landis+Gyrs lösningar för direkt laststyrning kan användas i behovsstyrningsprogram för bostäder, kommersiella lokaler och jordbruk. Kontakta oss om ni vill veta mer om våra lösningar.

Kontakta oss