Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

Elavbrott stör inte bara den dagliga driften utan det är också dyrt att förhindra och avhjälpa dem. Ägna mindre tid åt att bekymra dig om driftavbrott och mer tid åt att fokusera på ert företags framtid. Landis+Gyr erbjuder lastkontrollomkopplare, givare för distributionsautomation (DA) och andra avancerade lösningar som samverkar i bakgrunden för att minska risken för driftavbrott och förbättrar elnätets tillförlitlighet.

Vi erbjuder lösningar som snabbt och enkelt förser er med information om elnätets status som i sin tur underlättar beslutsfattandet. Våra lösningar hjälper att förhindra, lokalisera och hitta orsakerna till avbrotten.

Kom igång

Multi-Commodity AMI

Mångsidig AMI

Förbättring av ett energiföretags verksamhet och tjänster börjar med digital avkänning och dubbelriktad kommunikation levererad av Landis+Gyrs smarta mätarteknik. Smarta mätare levererar avancerade realtidsdata och mätvärden som gör det möjligt för företagen att förbättra sin service, minska driftkostnaderna och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs mer

Analytics

Analys

Öka tillförlitligheten och minska driftkostnaderna, med Landis+Gyrs Advanced Grid Analytics-platform. Med data från den avancerade mätarinfrastrukturen och givare som du redan äger, fungerar vår programsvit sömlöst med ditt befintliga system. Vårt program genererar en extremt tydlig modell av ditt distributionsnät, vilket ger oöverträffade möjligheter till planering och realtidsoptimering.

Läs mer

DA and Sensors

Distributionsautomation (DA) och givare

Låt Landis+Gyr hjälpa er att bygga ett modernt elnät. Våra DA-system och givare – utformade för sömlös integrering i ert befintliga elnät – skickar information till er centrala kontrollstation och anpassar sig efter aktuella behovsförändringar.

Läs mer

Tekniska rapporter

How Smart Grids Lead to IT/OT Convergence

The smart grid is the response from utilities to European energy policy designed to promote a carbon-independent society. The smart grid is a transformed power system that can accommodate a large penetration of distributed renewables, system flexibility and consumer participation in markets…

Lås upp

Kontakta Landis+Gyr

Kontakta oss för att få mer information om hur Landis+Gyr kan hjälpa er att förbättra er distributions tillförlitlighet och elkvalitet. Vårt team står redo att erbjuda för just era behov anpassade produkter och lösningar.

Kontakta oss