Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

Förnybar energi är framtiden – i synnerhet solkraft och vindkraft. Sådana alternativ rymmer stor potential men även ett ökat behov av lagring och modernare teknik för att hantera den nya typen av dubbelriktade energiflöden. Landis+Gyr har alla produkter, lösningar och tjänster som ni behöver för att kunna dra nytta av förnybar energi.

Ett exempel är våra energilagringsbatterier, som kan användas för att lagra oförbrukad solenergi från paneler som är anslutna till elnätet. Den lagrade energin kan sedan användas under perioder med hög belastning. Sådana lagringslösningar hjälper ert företag att leverera kvalitet och tillförlitlighet när ni övergår till förnybara metoder.

Kom igång