Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

Förnybar energi är framtiden – i synnerhet solkraft och vindkraft. Sådana alternativ rymmer stor potential men även ett ökat behov av lagring och modernare teknik för att hantera den nya typen av dubbelriktade energiflöden. Landis+Gyr har alla produkter, lösningar och tjänster som ni behöver för att kunna dra nytta av förnybar energi.

Ett exempel är våra energilagringsbatterier, som kan användas för att lagra oförbrukad solenergi från paneler som är anslutna till elnätet. Den lagrade energin kan sedan användas under perioder med hög belastning. Sådana lagringslösningar hjälper ert företag att leverera kvalitet och tillförlitlighet när ni övergår till förnybara metoder.

Kom igång

Energy Storage

Energilagring

Lagrad energi är elnätets mest mångsidiga tillgång. Ett energilagringssystem kan minska kostnaderna vid hög belastning, minska behovet av systemuppgraderingar, klara förnybar energi utan problem och ge förbättrad elkvalitet. Vi hjälper er att maximera värdet på er energilagringsinvestering.

Läs mer

DA and Sensors

Distributionsautomation (DA) och givare

Låt Landis+Gyr hjälpa er att bygga ett modernt elnät. Våra DA-system och givare – utformade för sömlös integrering i ert befintliga elnät – skickar information till er centrala kontrollstation och anpassar sig efter aktuella behovsförändringar.

Läs mer

Load Management

Laststyrning

För effektiv laststyrning krävs möjlighet att nyttja elnätets fulla potential. Landis+Gyrs innovativa verktyg kan hjälpa dig att spara pengar genom att minska den energi som krävs för att möta efterfrågan och förhindra att förnybara energikällor och föråldrade eller överbelastade tillgångar orsakar problem.

Läs mer

Kontakta Landis+Gyr

Kontakta oss om ni vill börja erbjuda förnybar energi – eller om ni vill få ut ännu mer av den ”förnybarhet” som redan finns i ert elnät. Nästa generations energi är redan här – låt Landis+Gyr hjälpa er att integrera den i er befintliga verksamhet.

Kontakta oss

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close