Adress: Sweden ÄndraStäng

Den smartaste investeringen är kostnadseffektiv och framtidssäker

Den totala ägandekostnaden för ett smart mätsystem beror till stor del på mätarinfrastrukturen och vilken kommunikationslösning man valt. Även olika egenskaper som bidrar till en effektiv installation och mätarnas kvalitet samt tillförlitlighet genom hela livscykeln är avgörande för den totala kostnadseffektiviteten. Minst lika viktigt är också priset för mätarnas datakommunikation. Landis+Gyr presenterar en unik lösning – vår nya E360-mätare kan nu köpas med all datakommunikation, under hela mätarens livslängd, inkluderad.

 

Läs mer om ämnet: