Adress: Sweden ÄndraStäng

Vi hjälper er att lösa era utmaningar

Föråldrad mätarteknik är en vanlig orsak till att många energiföretag fastnar på en tillväxtplatå. För att kunna hitta nya intäktsflöden och öka avkastningen på investeringarna behövs omfattande strategier och ett gediget program för kundengagemang.

Landis+Gyrs integrerade AMI-lösningar och tjänster är anpassade för framtida krav och kan hjälpa energiföretagen att hantera intäktsbasens samtliga utgifter och att skydda intäktsflödena. Med ökad insyn i nätverket förbättras företagets tillgångsplanering och elnätets funktion, samtidigt som ni kan maximera drifteffektiviteten med hjälp av enkel och säker tillgång till användbara data. Analyserade kvalitetsdata ger möjligheter att utforma nya affärsmodeller och tjänster för slutkonsumenter.

Kom igång

Multi-Commodity AMI

Mångsidig AMI

Förbättring av ett energiföretags verksamhet och tjänster börjar med digital avkänning och dubbelriktad kommunikation levererad av Landis+Gyrs smarta mätarteknik. Smarta mätare levererar avancerade realtidsdata och mätvärden som gör det möjligt för företagen att förbättra sin service, minska driftkostnaderna och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Läs mer

Analytics

Analys

Öka tillförlitligheten och minska driftkostnaderna, med Landis+Gyrs Advanced Grid Analytics-platform. Med data från den avancerade mätarinfrastrukturen och givare som du redan äger, fungerar vår programsvit sömlöst med ditt befintliga system. Vårt program genererar en extremt tydlig modell av ditt distributionsnät, vilket ger oöverträffade möjligheter till planering och realtidsoptimering.

Läs mer

Consumer Engagement

Konsumentengagemang

Konsumenterna vill ha frihet och flexibilitet och ni vill ha varaktiga relationer med era kunder. Landis+Gyrs produkter för konsumentengagemang fyller båda behoven. Erbjud era kunder online-alternativ för betalning och budgetplanering, mer frihet att hantera den egna energiförbrukningen och möjlighet att nyttja hållbara energiresurser.

Läs mer

Kontaka Landis+Gyr

Kontakta oss för att få mer information om hur Landis+Gyrs innovativa lösningar kan öka och skydda ert företags intäkter.

Kontakta oss