Adress: Sweden ÄndraStäng

Field Operations Manager

Field Operations Manager är ett system för att hantera installationer av smarta mätare i fält via en app som du laddar ned i mobilen eller annan fältenhet. Systemet erbjuder funktioner för att planera och schemalägga uppgifter och arbetsordrar via en web client. Läs mer

Kontakta oss

Description:

Hantera dina smarta elmätare effektivt med vårt arbetsordersystem för fältarbete, Field Operations Manager (FOM)

Field Operations Manager är ett system för att hantera installationer av smarta mätare i fält via en app som du laddar ned i mobilen eller annan fältenhet. Systemet erbjuder funktioner för att planera och schemalägga uppgifter och arbetsordrar via en web client. Såklart finns det rapporter för att följa upp hur läget är med utförda arbetsordrar, utdelade till tekniker eller om en arbetsorder inte kunnat utföras. Det säkrar att förbättra kvalitén på utförda arbeten och förebygger både mänskliga fel och spar tid. Field Operations Manager har utvecklats i samarbete med GeoPal Solutions och systemet utnyttjar både Landis+Gyrs omfattande kunskap om utrullning av smarta mätare och GeoPals breda expertis inom personalhantering. Systemet passar för både större utrullningar och den dagliga driften av ett mätsystem.

Några fördelar med Field Operations Manager

 • Systemet kan integreras med t.ex. Insamlingssystem och kundinformationssystem för att automatisera hela mätarbytesprocessen och ta bort all pappershantering och manuellt registreringsarbete
 • Fältarabet och projektstatus visas i realtid
 • Besparingar av både tid och pengar
 • Kvaliteten förbättras, mänskliga misstag elimineras och man sparar tid
 • I systemet finns också funktioner för att t.ex se var en installatör I fält finns, detta kan vara en säkerhetsfråga

 

FOM-verktyget finns i olika versioner för att tillgodose olika kundbehov. Antalet funktioner ökar när man övergår från FOM Lite till versionerna FOM Basic, FOM CRM och FOM ERP.

Funktioner
 • Importera och skapa arbetsorder
 • Olika metoder för att tilldela arbetsorder, inklusive tidsbokning
 • Förkonfigurerade arbetsflöden, stegvisa processer på mobila enheter
 • Realtidsrapporter av arbetsprogressen, insamlad data och arbetsstatus
 • Instrumentpanelvy med statistik om arbeten och fältarbetare
 • Generera, överblicka och exportera arbeten, skift och färdrapporter

*de tillgängliga funktionerna beror på vilken FOM-version du väljer

Tillgänglig
 • Global