Adress: Sweden ÄndraStäng

Utilizing Smart Metering in Network Management in Finland

Järvi-Suomen Energia utnyttjar Gridstream- lösningen för att upprätthålla nätverket och för att förbättra kvaliteten på kundservice. Se mer från videon på engelska.