Adress: Sweden ÄndraStäng

Distributionstjänster

Baserat på Landis+Gyrs omfattande erfarenhet av olika storlekar på smarta mätningsprojekt, har vi utvecklat detaljerade processer och rutiner som säkerställer effektiva och pålitliga driftsättningar av smarta mätningsprojekt inom fördefinierade budgetar och scheman. Vi har de resurser, färdigheter och produkter som… Läs mer

Kontakta oss
Egenskaper
  •  Konsulttjänster inom driftsättning riktar sig till energibolag som föredrar att planera och driva AMI-driftsättningsprojektet internt. Tack vare vår breda erfarenhet kan vi dela med oss av bästa praxis och ge råd om hur man planerar och hanterar ett driftsättningsprojekt smidigt och effektivt. Även utbildning i projektledning och produkter och lösningar kan inkluderas.
  •     Projektledningstjänster inom driftsättning riktar sig till energibolag som vill ha erfaren projektledning vid planering och genomförande av driftsättningsprojektet. Vi börjar med att utarbeta en projektplan för driftsättningen med utgångspunkt i kundpreferenser, tillämpad teknik, geografiska områden osv. Sedan utser vi en erfaren projektledare för att driva projektet, inklusive förloppsövervakning, rapportering, problemlösning och riskhantering.
  •     Nyckelfärdiga driftsättningstjänster är en lösning för energibolag som väljer att lägga ut, inte bara projektledning utan även centrala uppgifter för driftsättning till Landis+Gyr. Typiska uppgifter som ingår i ett nyckelfärdigt projekt är logistik, enhetsinstallation på fältet och hantering av saneringsarbete.
  •     Slutligen kan Landis+Gyr, som en del av MaaS-lösningen (Metering as Service), erbjuda fälttjänster under driftsfasen efter driftsättningsprojektet. Detta gör det möjligt för energibolag att få hjälp av en partner med alla pågående fältarbeten. Om du väljer den här metoden ansvarar Landis+Gyr för enhetsinstallationer, borttagningar och ersättningar, felsökningsarbete och servicebesök på plats vid exempelvis inspektioner.
Tillgänglig
  • Europa, Mellanöstern och Afrika