Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Landis+Gyrs avancerade teknik identifierar aktuella problem, förutspår framtida problem och genererar föregripande strategier för förbättring av ert elnät. Vår programvara samlar in data och använder vetenskapligt baserade algoritmer som omvandlar informationsmängden till användbara insikter, vilket hjälper er att optimera verksamheten, öka tillgångarnas livslängd och planera nya investeringar.

Vår programvara för nätanalys innehåller många tillämpningar, däribland ett system för spänningsvisualisering, en app för intäktsskydd och en tillförlitlig planeringsfunktion. För att installera programvaran kan ni använda en egen server eller välja Landis+Gyrs molntjänst – som är ett av våra många sätt att göra vårt system smidigt för er.