Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Slutkonsumenterna har blivit allt mera intresserade av att kunna hantera sin egen energiförbrukning. De nya trådlösa enheterna erbjuder nya möjligheter för både konsumenten och energiföretagen.

Vår fjärravläsningsteknologi erbjuder möjligheten att kunna använda olika applikationer och enheter som en del av konsumentens energihantering. Landis+Gyrs Consumer Information Interface (CII) – ett gränssnitt för konsumentinformation – gör det möjligt att dela mätardata lokalt med slutanvändarna i realtid utan någon fördröjning. I CII kombineras smart mätning med hemautomation, vilket ger ett nytt verktyg för att förbättra energihanteringen.