Adress: Sweden ÄndraStäng

De rätta lösningarna för ert företag

Den smarta mätarlösningen är en engångsinvestering, men efter implementeringen krävs det underhåll och professionell hantering under systemets hela livslängd. Ett viktigt beslut för ett energiföretag är om man ska driva lösningen helt själv, köpa in tjänster från externa parter eller outsourca AMI-driften helt.

Avgörande är vilka uppgifter som företaget vill ansvara för själv och om det finns ansvarsområden som kan läggas ut på en extern part. Oavsett vad företaget föredrar kan Landis+Gyr erbjuda en optimal portfölj av tjänster, från driftsupport till fullt administrerad IoT-drift.